Διδάσκοντες

CLIL & PHYSICAL EDUCATION

Clil & Physical Education

 

clil

 

In the framework of the program "CLIL ... playing with football", the teaching of the Physical Education lessons is carried out with the CLIL method. The students of the 5th grade of the Primary School of Ancient Olympia created, as a derivative of the program, a video in English with some football rules. The students were helped by P.E teacher Mr. Koutsounas Giannis and by English language teacher Mrs. Athena Tzourmetis. 

Watch here the video

Physical Education and CLIL 1

Physical Education and CLIL 2

 

 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Με τους κωδικούς του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, που ήδη έχετε αποκτήσει, κάνετε ΕΙΣΟΔΟ στις παλτφόρμες e-me και e-class, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναζητήσουν τους μαθητές και να τους προσκαλέσουν στις τάξεις τους. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν παρακάτω.


 

 Οδηγίες για την είσοδο των μαθητών στην πλατφόρμα της ψηφιακής τάξης e-class


 Οδηγίες για την είσοδο των μαθητών στην πλατφόρμα της ψηφιακής τάξης e-me.


Οδηγίες για την δημιουργία λογαριασμών των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).


 

Διδάσκοντες