Γνωρίζω την Ευρώπη.... παίζοντας

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016 17:01

 Μια τυχαία παρατήρηση κατά την διάρκεια ενός εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Leon της Ισπανίας, στα πλαίσια του προγράμματος  COMENIUS, όπου τα παιδιά από πέντε διαφορετικές χώρες βρήκαν ως  άμεσο μέσο επικοινωνίας το παιχνίδι αποτέλεσαν την αφορμή να γεννηθεί η ιδέα της συγκέντρωσης παραδοσιακών παιχνιδιών από χώρες της Ευρώπης.

 Το έναυσμα για να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα δόθηκε από την συμμετοχή στο πρόγραμμα ?Teachers for Europe?και από το σκοπό του που είναι η γνωριμία των μαθητών με χώρες της Ευρώπης μέσω ενός θέματος που μπορεί να συνδέσει τους πολιτισμούς των χωρών.

 Το παιχνίδι αποτελεί όχημα συνεργασίας, μάθησης, αποδοχής της διαφορετικότητα, άμβλυνσης των κοινωνικοπολιτισμικών διαφορών και το καλύτερο πολυγλωσσικό λεξικό. Οπότε, κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού του προγράμματος.