Σύνδεση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

 

 

 

Στην Τσεχία και στην Πορτογαλία

το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας

Πρόγραμμα Erasmus+ΚΑ1 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν η δεύτερη και η τρίτη κινητικότητα στην Τσεχία και την Πορτογαλία, κατά το χρονικό διάστημα 7-11 και 14-19 Μαρτίου αντίστοιχα, στα πλαίσια του  προγράμματος Erasmus+KA1 με  τίτλο “Η αναδιαμόρφωση του Παραδοσιακού  Σχολείου σε Ανοιχτό Σχολείο ως παράγοντας άμβλυνσης κοινωνικών διακρίσεων και αποκλεισμών, εξομάλυνσης διαπροσωπικών συγκρούσεων και διαχείρισης της σχολικής τάξης προσφέροντας δυνατότητα πρόσβασης της  γνώσης σε όλους.”

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με νέες καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους βιωματικής μάθησης.

Συγκεκριμένα, στην Τσεχία, οι εκπαιδευτικοί Αγγελική Αθανασοπούλου και Ευδοκία Δαγκλή παρακολούθησαν εν ώρα εργασίας (job shadowing) το εκπαιδευτικό σύστημα του σχολείου Da Vinci στο Dolni Brezany, κωμόπολη κοντά στην Πράγα, σύμφωνα με το οποίο «δίνεται μεγάλη προσοχή στην αυτονομία των μαθητών και στην ανεξαρτησία στη μάθηση. Τα εσωτερικά κίνητρα - τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών - είναι ύψιστης προτεραιότητας. Θεωρούν ότι το σχολείο είναι ένας χώρος όπου τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι μαθαίνουν συνεχώς - είναι ένα μέρος για δια βίου μάθηση, αλλά και ένα μέρος όπου βιώνουμε το «τώρα». Τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του σχολείου». ( Πηγή: www.skoladavinci.cz)

Στην Πορτογαλία, οι εκπαιδευτικοί  Μαρία Ασημακοπούλου–Ζεύκα και Δημητροπούλου Κατερίνα, παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιελάμβανε δραστηριότητες εκτός τάξης (outdoor activities)  το οποίο στόχευε στη διερευνητική και βιωματική μάθηση. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και υιοθετούν θετικές στάσεις ζωής με  δραστηριότητες και εμπειρίες  που υλοποιούνται στη φύση.

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια και εποπτεύεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

 

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Κωνσταντίνος Σορβανής