ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

  1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 6 έως και 20/5/2019

  2. Στην Α τάξη εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013

  1. Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι γονείς από 6 έως 20/5/2019, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 14:00, για την εγγραφή των παιδιών τους στην Α τάξη: Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο να αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) το οποίο αφού συμπληρωθεί (από ιατρούς Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων κ.λ.π ή από ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες γιατρούς), θα προσκομιστεί στο σχολείο. Το Ειδικό Έντυπο θα παραληφθεί από το Σχολείο. Αποδεικτικό Στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι γονείς που αιτούνται εγγραφή των παιδιών τους στην Α τάξη του σχολείου μας, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου, υποβάλλει σχετική αίτηση στον οικείο Δ/νή Π.Ε, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης, προκειμένου να εγκριθεί η φοίτηση στην Α τάξη.

Εκπρόθεσμες εγγραφές: Αυτές στο δημοτικό σχολείο γίνονται δεκτές, για λόγους ανωτέρας βίας, με απόφαση του οικείου Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή γίνεται στο εγγύτερο της οικίας του μαθητή σχολείο, όπου υπάρχει κενή θέση. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α τάξη, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσιο νοσοκομείο, με την οποία προσδιορίζεται η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

Τηλ. Δημοτικού Σχολείου Αρχ. Ολυμπίας: 26240 22652

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Με τους κωδικούς του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, που ήδη έχετε αποκτήσει, κάνετε ΕΙΣΟΔΟ στις παλτφόρμες e-me και e-class, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναζητήσουν τους μαθητές και να τους προσκαλέσουν στις τάξεις τους. Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν παρακάτω.


 

 Οδηγίες για την είσοδο των μαθητών στην πλατφόρμα της ψηφιακής τάξης e-class


 Οδηγίες για την είσοδο των μαθητών στην πλατφόρμα της ψηφιακής τάξης e-me.


Οδηγίες για την δημιουργία λογαριασμών των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).


 

Students