Σύνδεση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1

erasm

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ KA1 που υλοποιείται στο σχολείο, βρέθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας από τις 12 έως και τις 18 Μαρτίου αντιπροσωπεία του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούμενη από τις εκπαιδευτικούς Ζαφειροπούλου Γεωργία, Μπούντα Βασιλική και Γιακουμάτου Ελένη.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Σχολείου: σχεδιασμός και διαχείριση σχεδίων ERASMUS+». Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+ στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες του σεμιναρίου θα τα παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τόσο στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου όσο και σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας σε ημερίδα που θα διοργανωθεί από τους σχολικούς συμβούλους σε προσεχείς ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ERASMUS+ KA1 χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με την άμεση εποπτεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της χώρας μας.

 

 

 

erasm1 erasm1plus

seminario1

seminario2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτό 1: Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

Φωτό2: Αναμνηστική φωτογραφία με τους συνεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς και την επιμορφώτρια.