Σύνδεση

Τμήματα


Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

Στο σχολείο μας υπάρχουν τα εξής τμήματα:

  • 2 τμήματα   Α? Τάξης
  • 1 τμήμα       Β? Τάξης
  • 2 τμήματα   Γ? Τάξης
  • 2 τμήματα   Δ?Τάξης
  • 1 τμήμα       Ε? Τάξης
  • 2 τμήματα   ΣΤ ?Τάξης
  • Τμήμα Ολοημέρου