Σύνδεση

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020

  1. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 6 έως και 20/5/2019

  2. Στην Α τάξη εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013

  1. Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι γονείς από 6 έως 20/5/2019, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 11:00 έως τις 14:00, για την εγγραφή των παιδιών τους στην Α τάξη: Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού ή άλλο στοιχείο, στο οποίο να αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) το οποίο αφού συμπληρωθεί (από ιατρούς Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων κ.λ.π ή από ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες γιατρούς), θα προσκομιστεί στο σχολείο. Το Ειδικό Έντυπο θα παραληφθεί από το Σχολείο. Αποδεικτικό Στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οι γονείς που αιτούνται εγγραφή των παιδιών τους στην Α τάξη του σχολείου μας, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου, υποβάλλει σχετική αίτηση στον οικείο Δ/νή Π.Ε, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης, προκειμένου να εγκριθεί η φοίτηση στην Α τάξη.

Εκπρόθεσμες εγγραφές: Αυτές στο δημοτικό σχολείο γίνονται δεκτές, για λόγους ανωτέρας βίας, με απόφαση του οικείου Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή γίνεται στο εγγύτερο της οικίας του μαθητή σχολείο, όπου υπάρχει κενή θέση. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α τάξη, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ ή από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσιο νοσοκομείο, με την οποία προσδιορίζεται η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

Τηλ. Δημοτικού Σχολείου Αρχ. Ολυμπίας: 26240 22652