Σύνδεση

Εφημερίες Διδασκόντων 2010

Οι εφημερίες των καθηγητών του 23ου  Δοκιμαστικού Σχολείου Έπαφου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ

1ηβάρδια

ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΔΗΜΑΣ

ΖΑΖΑΡΑ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2ηβάρδια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΑΖΑΡΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ZAZAΡΑ

1ος

1ηβάρδια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2ηβάρδια

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ