Σύνδεση

CLIL και Φυσική Αγωγή/ Erasmus+ KA1

CLIL  και Φυσική Αγωγή/ Erasmus+ KA1

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ KA1  πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση για την εφαρμογή της μεθόδου CLIL .Το CLIL είναι η ενσωμάτωση μιας ξένης γλώσσας σε ένα μη γλωσσικό μάθημα. Δηλαδή , δίνεται η δυνατότητα οι μαθητές να μάθουν Αγγλικά μέσω της Φυσικής Αγωγής και τη Φυσική Αγωγή μέσω των Αγγλικών. Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  και συγκεκριμένα στο άθλημα του ποδοσφαίρου από τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του σχολείου μας. Πιο κάτω θα βρείτε τους συνδέσμους με βίντεο από αυτή τη δραστηριότητα  καθώς και διαδικτυακά παιχνίδια –που φτιάχτηκαν  για την αξιολόγηση του προγράμματος- που τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να μάθουν με ευχάριστο τρόπο την Αγγλική γλώσσα.

P.E and CLIL/ Erasmus+ KA1

Erasmus + KA1 has been trained to implement the CLIL method. CLIL is the integration of a foreign language into a non-linguistic lesson. That is, students are given the opportunity to learn English through Physical Education and Physical Education through English. The application of the method was done in the course of Physical Education and in particular in the football sport by students of the 6th grade of our school. Below you will find video links from this activity as well as online games - made to evaluate the program - that children can play and learn English in a pleasant way.

 


 

 DSC04188

https://spark.adobe.com/video/CkepdFinLJZ5y ( 1ο Μάθημα -Κοντρόλ/1st Lesson- Control)

https://spark.adobe.com/video/zqmBso96fLVmZ (2o Μάθημα-Μεταβιβάσεις/2nd Lesson-Passes)

https://spark.adobe.com/video/OfSfK8gMtrfiN  (3ο Μάθημα-Ντρίπλα/3rd Lesson -Dribble)

https://spark.adobe.com/video/rksPxn4FqrgB2  (4ο Μάθημα-Πλάγιο Άουτ & Σουτ/4th Lesson-Football throwing in and shoot)

https://spark.adobe.com/video/4lF7Bd08Ww3nX  (5o Μάθημα-Κεφαλιά/5th Lesson-Head Pass)

https://spark.adobe.com/video/UEeoTeegpnLJm (6ο Μάθημα-Λαβές τερματοφύλακα/6th Lesson-Football catches of the goalkeeper)

https://spark.adobe.com/video/dtMT1fXOxq30J  (7ο Μάθημα-Συνεργασίες Παιχτών/7th Lesson-Football-player cooperation in the field)

https://spark.adobe.com/video/C0lRmrI0fhmkT   (8ο Μάθημα- Τακτική και κανονισμοί/8th Lesson-Football systems and regulations)

https://edpuzzle.com/assignments/5be279db3b84c840d04d3588/watch (κανονισμοί ποδοσφαίρου/Football Regulations)

https://issuu.com/johnkoutsounas/docs/____________________    (Ορολογία ποδοσφαίρου/ Football terminology)

https://www.youtube.com/watch?v=E4DUFvp8IMw  (βίντεο με δραστηριότητες/Final video with all activities)

http://multidict.net/wordlink/?navsize=1&sl=el&url=http://multidict.net/clilstore/page.php?id=7170 ( τα βιντεο με τα διαδραστικά διαδικτυακά παιχνίδια τους/All videos with the interactive games)

http://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_06_Synedrio_Neos_Paidagogos_2019.pdf

(Εργασία με θέμα την εφαρμογή CLIL στη Φ.Α  στο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Ολυμπίας που παρουσιάστηκε στο συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού το 2019 μετά από κρίση σσ  1415-1422/ Work on the CLIL in PH in the Primary School of Ancient Olympia that was presented at the New Pedagogue Conference in 2019 after p.p 1415-1422)